Redactie Focus Orange

De redactie van Focus Orange publiceert met regelmaat artikelen op het gebied van personeelstrategie, beloningen, duurzame inzetbaarheid, pensioen en people analytics. Contact opnemen met de redactie kan via redactie@focusorange.com.

Redactie Focus Orange
sanoma-to-stap

Focus Orange guides Pensioenfonds Sanoma to APF Stap

Focus Orange heeft pensioenfonds Sanoma bijgestaan in de strategische heroriëntatie naar een toekomstbestendige bestemming van de Sanoma pensioenen. Focus Orange heeft de stuurgoep – bestaande uit een afvaardiging van het bestuur en verantwoordingsorgaan – geleid gedurende het hele proces. Uiteindelijk is de keuze van pensioenfonds Sanoma gevallen op een multi-client kring bij APF Stap. In …

Focus Orange guides Pensioenfonds Sanoma to APF Stap Read More »

better-off-without-bonus

Why you are better off (and happier) without a bonus

Zelfs als je niet in de sales werkt, is het afspreken van een bonusregeling de normaalste zaak van de wereld. Maar werkt zo’n constructie wel als ‘bemoedigend extraatje’ of werkt het juist averechts? En is een bonus wel zo eerlijk als niet al je collega’s er een krijgen? Intermediair sprak erover met experts en ervaringsdeskundigen. …

Why you are better off (and happier) without a bonus Read More »

Make your organization GDPR-proof and get the best out of employee data

Nadat de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG, beter bekend onder de Engelse noemer GDPR)  twee jaar geleden in werking is getreden, gaat vanaf 25 mei een strenger boeteregime werken. Als werkgever moet u transparant zijn in het gebruik van personeelsdata, mag u data alleen voor vooraf bepaalde doeleinden gebruiken en mag u ze niet langer bewaren …

Make your organization GDPR-proof and get the best out of employee data Read More »

Performance management

Is your performance management program future-proof?

Florent Meier beschreef in zijn whitepaper de belangrijkste ontwikkelingen op het gebied van personeelsbeoordeling en -ontwikkeling. Naast nieuwste inzichten en ontwikkelingen wordt ingegaan op de belangrijkste succesfactoren bij ontwerp en implementatie. Op (social) media is Performance Management is al menigmaal “dood verklaard”. Het is te instrumenteel, niet motiverend of sturend en het “echte gesprek” ontbreekt. …

Is your performance management program future-proof? Read More »

Marloes Weerts and Ton Winkels join Focus Orange

Focus Orange is blij en trots om onze nieuwe collega’s Marloes Weerts en Ton Winkels te verwelkomen. Beiden zullen zich richten op het gebied van kwantitatieve HR- domeinen, zoals pensioen en vraagstukken op het terrein van optimaliseren van workforce en beloningsstrategieën. Daarbij zullen zij nauw samenwerken met de specialisten van Focus Orange op het gebied …

Marloes Weerts and Ton Winkels join Focus Orange Read More »

Pensionbenchmark

Focus Orange executes pension benchmark

Focus Orange voerde een pensioenbenchmark uit onder 130 bedrijven. Bij bedrijven met relatief weinig werknemers (minder dan 500) zijn beschikbare premiepensioenen, waarbij werknemers in een eigen potje sparen, populair. Meer dan twee derde van deze bedrijven heeft zo’n pensioenregeling waarbij alleen de premie vaststaat en het pensioen afhangt van de beleggingsresultaten. Grotere bedrijven (meer dan …

Focus Orange executes pension benchmark Read More »

Sanoma Pension Fund

Pensioenfonds Sanoma transfers pensions to Stap APF

Focus Orange heeft Pensioenfonds Sanoma (vermogen circa €550 miljoen) in een intensief traject begeleid bij het onderzoek naar de toekomst van de pensioenuitvoering. Dit heeft geleid tot overgang van het pensioenfonds naar een multi client kring bij het APF van Stap. De pensioenverplichtingen zullen worden ondergebracht in multi client pensioenkring 2 (kring Middel) met een …

Pensioenfonds Sanoma transfers pensions to Stap APF Read More »

Pension-target-age

Increase in pension target age earlier than expected

Per 1 januari 2018 zal de pensioenrichtleeftijd worden verhoogd van 67 naar 68. Oorspronkelijk werd deze aanpassing pas in 2020 verwacht. Sinds 2012 is de pensioenrichtleeftijd gekoppeld aan de gemiddelde levensverwachting. Het CBS heeft hiervan eind 2016 nieuwe prognoses gepubliceerd. Hieruit blijkt dat de aanpassing reeds in 2018 dient plaats te vinden. In 2017 zult …

Increase in pension target age earlier than expected Read More »

Scroll to Top