Retirement

New pension system (finally) in sight?

Er wordt veel gesproken en geschreven over het Nederlands pensioenstelsel. Soms positief, soms negatief. Feit is dat al lange tijd door allerlei partijen wordt gediscussieerd over hoe wij ons pensioenstelsel duurzaam in stand kunnen houden. En daarbij geldt: zoveel partijen, zoveel meningen. Maar nu lijkt opnieuw een doorbraak over het langverwachte pensioenakkoord nabij. Premier Rutte …

New pension system (finally) in sight? Read More »

Help plan for the future

Moet ik tot mijn 67e of mijn 70e blijven werken? Kan ik eerder stoppen? En wat gebeurt er dan met mijn inkomen? Het zijn alledaagse vragen in veel organisaties. Lastige vragen, zolang sociale partners en overheid geen duidelijkheid geven waar het pensioenstelsel precies heengaat. Met een persoonlijk pensioengesprek kunt u werknemers helpen bij een financiële …

Help plan for the future Read More »

sanoma-to-stap

Focus Orange guides Pensioenfonds Sanoma to APF Stap

Focus Orange heeft pensioenfonds Sanoma bijgestaan in de strategische heroriëntatie naar een toekomstbestendige bestemming van de Sanoma pensioenen. Focus Orange heeft de stuurgoep – bestaande uit een afvaardiging van het bestuur en verantwoordingsorgaan – geleid gedurende het hele proces. Uiteindelijk is de keuze van pensioenfonds Sanoma gevallen op een multi-client kring bij APF Stap. In …

Focus Orange guides Pensioenfonds Sanoma to APF Stap Read More »

Pension scheme to 68: necessity or opportunity?

Eind 2016 is bekend geworden dat de pensioenrichtleeftijd met ingang van 1 januari 2018 verder omhoog gaat van 67 naar 68 jaar. De aanleiding hiertoe is de stijging van de gemiddelde levensverwachting volgens het CBS. Wat betekent dit voor organisaties en werknemers? Een verhoging van de pensioenrichtleeftijd betekent dat vrijwe alle werkgevers in Nederland hun pensioenregeling …

Pension scheme to 68: necessity or opportunity? Read More »

Marloes Weerts and Ton Winkels join Focus Orange

Focus Orange is blij en trots om onze nieuwe collega’s Marloes Weerts en Ton Winkels te verwelkomen. Beiden zullen zich richten op het gebied van kwantitatieve HR- domeinen, zoals pensioen en vraagstukken op het terrein van optimaliseren van workforce en beloningsstrategieën. Daarbij zullen zij nauw samenwerken met de specialisten van Focus Orange op het gebied …

Marloes Weerts and Ton Winkels join Focus Orange Read More »

Don’t build future pension on wishful thinking about return

Coen Teulings heeft geen gelijk, dus Henk Krol ook niet. Dat beweren Ronald Doornbos en Theo Gommer. Zij zien niets in het delen van beleggingsrisico’s. Eind vorige maand schreef hoogleraar Coen Teulings een artikel onder de prikkelende kop ‘Het gelijk van Henk Krol.’ Hij komt tot de conclusie dat solidariteit tussen generaties zin heeft. Overgang …

Don’t build future pension on wishful thinking about return Read More »

Discount threat remains on transition from closed fund to APF

Gesloten pensioenfondsen kunnen onderdak zoeken bij een apf. Ronald Doornbos en Paulien Siegman waarschuwen dat een dreigende korting daarmee niet van de baan is. Vaker dan vroeger zien we dat werkgevers de uitvoeringsovereenkomst met het pensioenfonds niet verlengen. Bijvoorbeeld omdat voor de toekomst is gekozen voor een beschikbare­premieregeling. Daarmee wordt het pensioenfonds een gesloten pensioenfonds: …

Discount threat remains on transition from closed fund to APF Read More »

Pensionbenchmark

Focus Orange executes pension benchmark

Focus Orange voerde een pensioenbenchmark uit onder 130 bedrijven. Bij bedrijven met relatief weinig werknemers (minder dan 500) zijn beschikbare premiepensioenen, waarbij werknemers in een eigen potje sparen, populair. Meer dan twee derde van deze bedrijven heeft zo’n pensioenregeling waarbij alleen de premie vaststaat en het pensioen afhangt van de beleggingsresultaten. Grotere bedrijven (meer dan …

Focus Orange executes pension benchmark Read More »

Scroll to Top