Personeelsstrategie

Vertaling van de ondernemingsstrategie

Wat betekent de ondernemingsstrategie voor de factor arbeid? Hebben we de juiste capaciteiten en competenties in huis, of kunnen we die ontwikkelen? Zijn de kosten van de factor arbeid in lijn met het verdienmodel? Focus Orange adviseert bij de vertaling van de ondernemingsstrategie naar een personeelsstrategie. Die is alleen effectief als die wordt begrepen en omarmd. Voor ons is de ultieme toets of en in hoeverre medewerkers zich gecommitteerd voelen aan de organisatie, haar doelstelling, cultuur en propositie. Vooral voor organisaties in verandering is het van cruciaal belang om te weten of zij de huidige propositie aan hun medewerkers in de toekomst kunnen behouden.

Benieuwd naar wat wij voor u kunnen
betekenen? Neem contact op met

Camiel Selker

  • 06 21179236
Focus Orange ondersteunt organisaties in haar rol als werkgever, te beginnen bij een personeelsstrategie die aansluit bij de ondernemingsstrategie.
expertise-personeelsstrategie

Meetbare toegevoegde waarde

Focus Orange werkt samen met management en HR-directie om de personeelsstrategie meetbaar te maken, prioriteiten aan te brengen in de HR-agenda en het resultaat daarvan uit te drukken in toegevoegde waarde voor de organisatiedoelstelling.

Onze oplossingen

Ons advies is doelgericht. In onze oplossingen komen verschillende expertisegebieden samen. Ze richten zich op de strategische toegevoegde waarde van werkgeverschap en uitvoering door pensioenfondsen.