Is your performance management program future-proof?

Florent Meier beschreef in zijn whitepaper de belangrijkste ontwikkelingen op het gebied van personeelsbeoordeling en -ontwikkeling. Naast nieuwste inzichten en ontwikkelingen wordt ingegaan op de belangrijkste succesfactoren bij ontwerp en implementatie.

Op (social) media is Performance Management is al menigmaal “dood verklaard”. Het is te instrumenteel, niet motiverend of sturend en het “echte gesprek” ontbreekt. Er is inderdaad veel mis met hoe we de prestaties en ontwikkeling van medewerkers managen en onderzoek bevestigt het gevoel dat niemand echt tevreden is met de huidige gang van zaken. Maar hoe ziet de toekomst eruit? Welke kant moeten we op en zijn er al ervaringen met ‘hoe het anders kan’. Deze white paper deelt de laatste inzichten vanuit de Nederlandse praktijk en neemt u mee naar de toekomst van Performance Management.

De Performance cyclus is te lang en te instrumenteel
Er is geen aansluiting op de huidige manier van steeds meer flexibel werken in projecten en in tijdelijke teams. De Performance Cyclus die zich over een periode van één jaar uitstrekt is te lang. Doelstellingen blijven niet zo lang stabiel en terugkijken op het functioneren van medewerkers vergt een goed geheugen en een uitgebreide administratie. Dat zorgt weer voor een beleving – bij zowel managers als medewerkers - dat “het te veel tijd kost”, en dat de complexiteit en rigide vormgeving  van het proces niet aansluit op de dagelijkse praktijk. Het aantal van 1 à 2 gesprekken per jaar sluit ook niet aan op het aangetoonde mechanisme dat feedback het meest effectief is wanneer snel wordt gegeven.

Lees de volledige whitepaper.

De redactie van Focus Orange publiceert met regelmaat artikelen op het gebied van personeelstrategie, beloningen, duurzame inzetbaarheid, pensioen en people analytics. Contact opnemen met de redactie kan via redactie@focusorange.com.

Popular posts

Share this article

Share on linkedin
Share on twitter
Share on facebook
Scroll to Top