Nieuw pensioenstelsel

Wat betekent het nieuwe pensioenstelsel voor jou?

Wil je weten hoe het nieuwe pensioenstelsel jouw pensioenregeling kan beïnvloeden? Klik dan op de situatie die voor jouw bedrijf van toepassing is.

Eindelijk dan toch een nieuw pensioenstelsel!

Er is in het afgelopen decennium veel gesproken en geschreven over het Nederlands pensioenstelsel. Soms positief, soms negatief. Door allerlei partijen is gediscussieerd over hoe wij ons pensioenstelsel duurzaam in stand kunnen houden. En daarbij gold: zoveel partijen, zoveel meningen. Een korte samenvatting in chronologische volgorde:

Juni 2019: De onderhandelaars zijn het dan toch eens geworden over een nieuw pensioenstelsel

Het akkoord, waarbij ook de oppositiepartijen actief betrokken waren, bevat de volgende onderdelen:

 • Pensioenen worden voortaan minder gegarandeerd en pensioenfondsen hoeven lagere buffers aan te houden.
  • Daardoor kunnen zij sneller pensioenen verhogen als het meezit, maar dienen zij deze ook sneller te verlagen als de rendementen op beleggingen tegenvallen
  • Kortingen onder de huidige spelregels zouden voorkomen kunnen worden of lager uitvallen.
 • De doorsneepremiesystematiek, waarbij voor jongeren in verhouding te veel en voor ouderen te weinig premie wordt betaald, wordt afgeschaft. Er wordt een werkgroep geformeerd om dit na te gaan hoe dit wordt gecompenseerd en gefinancierd.
 • De AOW-leeftijd blijft voor dit en volgend jaar gehandhaafd op 66 jaar en 4 maanden. En stijgt in de toekomst met 8 maanden voor elk jaar dat Nederlanders gemiddeld langer leven in plaats van met een jaar.
 • Voor zware beroepen komt een regeling om drie jaar eerder dan de AOW leeftijd te kunnen stoppen met werken. Tot het minimumloon wordt geen fiscale boete geheven. Voor hogere inkomens blijft deze heffing wel in stand.
 • Voor ZZP’ers worden meer mogelijkheden geschapen voor vrijwillige pensioenopbouw. Daarnaast komt er een verplichte arbeidsongeschiktheidsverzekering voor deze groep.
 • Voor de tweede pijler is er nog niet veel nieuws te melden. Er komen waarschijnlijk twee nieuwe contracten (een collectief contract en een premiecontract) en de doorsneesystematiek verdwijnt. Moeilijke vragen in de tweede pijler worden in feite nog doorgeschoven. Voor het nieuwe contract zijn de variabelen namelijk nodig die door de commissie Dijsselbloem worden bepaald.

November 2018: en wéér niet gelukt…

De eerste geruchten vingen wij op in de zomervakantie, ruim voorafgaand aan Prinsjesdag: een definitief voorstel van sociale partners voor een nieuw Pensioenakkoord was in de maak. Prinsjesdag werd niet gehaald maar de geruchten hielden nadrukkelijk aan. Over de mogelijke afschaffing van de doorsneepremiesystematiek, de overgang naar een vorm van persoonlijk pensioenvermogen, de langzamere verhoging van de AOW-leeftijd, de verplichte pensioenvoorziening voor zzp’ers en de verhoging van de rekenrente. Of later toch geruchten van een vaste premie met directe inkoop van pensioenen, boven 100% dekkingsgraad indexeren en eronder overgaan tot korten. Allemaal tot niets uitgelopen: op 20 november trokken de vakbonden de stekker uit het overleg. De AOW-leeftijd en de rekenrente bleken (opnieuw) de voornaamste struikelblokken. Willen we wel een akkoord?

Mei 2018: voorlopige plannen sociale partners

Na een lange stilte verschijnen in mei 2018 de voorlopige plannen van de sociale partners in De Telegraaf. Hun akkoord bestaat uit vier onderdelen:

 • Minder snelle stijging van de AOW-leeftijd
 • Afschaffing van gegarandeerde pensioenen
 • Afschaffing van de doorsneepremiesystematiek
 • Zzp’ers bouwen verplicht pensioen op

Juli 2016: Perspectiefnota

In juli 2016 presenteert staatssecretaris Klijnsma de Perspectiefnota. Naast de variant van persoonlijk pensioenvermogen met collectieve risicodeling (inmiddels “IV-C” gedoopt) wordt een andere variant geïntroduceerd: I-B. Deze gaat uit van één collectief vermogen waarin pensioenaanspraken voorwaardelijk worden gemaakt. Dit wordt de ambitieovereenkomst genoemd. Ingang staat nog steeds gepland in 2020. De wijze van afschaffing van de doorsneepremiesystematiek en vormgeving van de collectieve risicodeling moet nog worden uitgewerkt.

Mei 2016: “SER IV” variant

In mei 2016 komt de Sociaal Economische Raad (SER) met haar advies. Opnieuw wordt ingegaan op een persoonlijk pensioenvermogen met collectieve risicodeling, de zogenaamde “SER IV” variant.

Juli 2015: hoofdlijnen toekomstig pensioenstelsel

In juli 2015 schrijft toenmalig staatssecretaris Jette Klijnsma haar bevindingen in een kamerbrief. Deze brief “hoofdlijnen toekomstig pensioenstelsel” komt tot stand na intensieve gesprekken met allerlei belangengroepen binnen het werkveld. In de brief staan belangrijke aanpassingen van het huidige pensioenstelsel beschreven. Deze moeten in 2020 ingaan. Zo moet de zogenaamde “doorsneepremiesystematiek” worden afgeschaft. En moeten we van één groot gemeenschappelijk vermogen overgaan naar persoonlijke vermogenspotjes. Daarbij zouden de risico’s nog steeds collectief worden gedeeld.

Het (voorlopig) akkoord zal ongetwijfeld nog de nodige discussies gaan opleveren. Focus Orange houdt de ontwikkelingen nauwlettend voor jullie in de gaten en spant zich in om het kaf van het koren te scheiden en (onder andere) via deze website helder over het nieuwe pensioenstelsel te blijven informeren. Daarnaast blijven wij ondernemingen en pensioenfondsen helpen om vanuit hun eigen situatie en filosofie en kijkend naar de maatschappelijke en economische ontwikkelingen een duurzame invulling te vinden van het bereikte pensioenakkoord voor hun eigen organisatie.

Updates ontvangen van de laatste ontwikkelingen?

Abonneer hier op de nieuwsbrief. U ontvangt een notificatie wanneer deze webpagina is aangepast met de laatste informatie.

Voor meer informatie kunt u ook contact opnemen met een van onze collega’s:

Benieuwd naar wat wij voor u kunnen betekenen? Neem contact op met:

Ronald Doornbos

 • 06 50 89 18 44

Benieuwd naar wat wij voor u kunnen betekenen? Neem contact op met:

Myrthe Oosterhout

 • 06 29 20 80 08