Nieuw pensioenstelsel

Nieuw pensioenstelsel (nog) in zicht?

Er wordt veel gesproken en geschreven over het Nederlands pensioenstelsel. Soms positief, soms negatief. Feit is dat al lange tijd door allerlei partijen wordt gediscussieerd over hoe wij ons pensioenstelsel duurzaam in stand kunnen houden. En daarbij geldt: zoveel partijen, zoveel meningen. Een korte samenvatting in chronologische volgorde:

Juli 2015: hoofdlijnen toekomstig pensioenstelsel

In juli 2015 schrijft toenmalig staatssecretaris Jette Klijnsma haar bevindingen in een kamerbrief. Deze brief “hoofdlijnen toekomstig pensioenstelsel” komt tot stand na intensieve gesprekken met allerlei belangengroepen binnen het werkveld. In de brief staan belangrijke aanpassingen van het huidige pensioenstelsel beschreven. Deze moeten in 2020 ingaan. Zo moet de zogenaamde “doorsneepremiesystematiek” worden afgeschaft. En moeten we van één groot gemeenschappelijk vermogen overgaan naar persoonlijke vermogenspotjes. Daarbij zouden de risico’s nog steeds collectief worden gedeeld.

Mei 2016: “SER IV” variant

In mei 2016 komt de Sociaal Economische Raad (SER) met haar advies. Opnieuw wordt ingegaan op een persoonlijk pensioenvermogen met collectieve risicodeling, de zogenaamde “SER IV” variant.

Juli 2016: Perspectiefnota

In juli 2016 presenteert staatssecretaris Klijnsma de Perspectiefnota. Naast de variant van persoonlijk pensioenvermogen met collectieve risicodeling (inmiddels “IV-C” gedoopt) wordt een andere variant geïntroduceerd: I-B. Deze gaat uit van één collectief vermogen waarin pensioenaanspraken voorwaardelijk worden gemaakt. Dit wordt de ambitieovereenkomst genoemd. Ingang staat nog steeds gepland in 2020. De wijze van afschaffing van de doorsneepremiesystematiek en vormgeving van de collectieve risicodeling moet nog worden uitgewerkt.

Mei 2018: voorlopige plannen sociale partners

Na een lange stilte verschijnen in mei 2018 de voorlopige plannen van de sociale partners in De Telegraaf. Hun akkoord bestaat uit vier onderdelen:

  • Minder snelle stijging van de AOW-leeftijd
  • Afschaffing van gegarandeerde pensioenen
  • Afschaffing van de doorsneepremiesystematiek
  • Zzp’ers bouwen verplicht pensioen op

November 2018: en wéér niet gelukt…

De eerste geruchten vingen wij op in de zomervakantie, ruim voorafgaand aan Prinsjesdag: een definitief voorstel van sociale partners voor een nieuw Pensioenakkoord was in de maak. Prinsjesdag werd niet gehaald maar de geruchten hielden nadrukkelijk aan. Over de mogelijke afschaffing van de doorsneepremiesystematiek, de overgang naar een vorm van persoonlijk pensioenvermogen, de langzamere verhoging van de AOW-leeftijd, de verplichte pensioenvoorziening voor zzp’ers en de verhoging van de rekenrente. Of later toch geruchten van een vaste premie met directe inkoop van pensioenen, boven 100% dekkingsgraad indexeren en eronder overgaan tot korten. Allemaal tot niets uitgelopen: op 20 november trokken de vakbonden de stekker uit het overleg. De AOW-leeftijd en de rekenrente bleken (opnieuw) de voornaamste struikelblokken. Willen we wel een akkoord?

Staat hiermee de verandering van de pensioenregeling binnen ondernemingen en pensioenfondsen on hold? Beslist niet wat ons betreft! Een pensioenregeling vraagt geregeld aandacht. Omdat er nog geen is en een regeling moet worden opgetuigd. Of omdat meerdere pensioenregelingen of uitvoerders moeten worden samengevoegd. Of omdat de pensioenregeling niet meer van deze tijd is, of niet goed past binnen het geheel van arbeidsvoorwaarden. Of omdat accountingregels pijn doen of de kosten bij het verlengen/voortzetten van de huidige pensioentoezegging of uitvoering onevenredig stijgen. Of omdat de uitvoering niet langer geschikt is voor de eisen van deze tijd.

Kortom: de sociale partners en het kabinet praten nog wel even door. Benieuwd of het kabinet anders “gewoon” veranderingen (vooral fiscaal dan) door gaat drukken. Pensioenveranderingen zijn echter van alledag en organisaties kunnen niet wachten tot de wal het schip keert. Focus Orange blijft ondernemingen en pensioenfondsen op pro-actieve wijze helpen om vanuit hun eigen situatie en filosofie en kijkend naar de maatschappelijke en macro-economische ontwikkelingen een duurzame oplossing te vinden voor hun pensioenuitdagingen. Want als de pensioenverandering in Nederland niet van bovenaf komt, dan komt deze van onderop. Daar zijn wij wel van overtuigd!

Benieuwd naar wat wij voor u kunnen betekenen? Neem contact op met:

Ronald Doornbos

  • 06 50 89 18 44

Benieuwd naar wat wij voor u kunnen betekenen? Neem contact op met:

Ton Winkels

  • 06 82 27 60 82