Nieuwe pensioenuitvoerder

Wij zijn Focus Orange

Wij vinden dat organisaties de effectiviteit van hun pensioenregeling kunnen verbeteren. Wij geloven in een moderne en innovatieve aanpak in samenwerking met betrokken belanghebbenden. Dit vergt een inspanning van werkgevers, pensioenfondsen, ondernemingsraden en vakorganisaties. Al meer dan 150 organisaties gebruiken onze inzichten en ondersteuning om de inhoud en uitvoering van hun pensioenregeling te optimaliseren.

Pensioenbeleid moet volgens ons de ontwikkeling van uw organisatie volgen en passen in de brede context van arbeidsvoorwaarden.

Nieuwe pensioenuitvoerder

Een jaar voordat het contract met uw verzekeraar of premiepensioeninstelling afloopt, wordt het tijd voor evaluatie. Past uw uitvoerder nog bij uw veranderde populatie en organisatie? Bieden andere pensioenuitvoerders mogelijk voor u een betere dienstverlening en performance tegen concurrerende kosten? Zoekt u wellicht een uitvoerder die het beste past bij uw nieuw overeengekomen pensioentoezegging? Kortom: wat weegt voor uw organisatie het zwaarst bij de keuze van een pensioenuitvoerder? En hoe komt u tot de juiste selectie? Aan de hand van deze vragen en met behulp van een zogenaamde multi-criteria-analyse kunnen organisaties hun nieuwe pensioenuitvoerder selecteren en implementeren. In deze video wordt getoond hoe wij dit voor onze klanten aanpakken.

Heroriëntatie pensioenfonds

Voor bestuursleden van pensioenfondsen gelden soortgelijke vragen. Is mijn fonds op alle onderdelen volledig toekomstbestendig? Kan de uitvoering van de pensioenregeling(en) optimaal en duurzaam worden gewaarborgd binnen mijn beschikbare middelen? Zijn één of meerdere onderdelen – waaronder administratie, vermogensbeheer en bestuursondersteuning – kwetsbaar? Is het in het belang van mijn deelnemers om één of meerdere onderdelen van het pensioenfonds elders onder te brengen? Dit soort vragen horen wij regelmatig. Aan de hand van onze marktkennis en in nauwe samenwerking met gespecialiseerde partijen – waaronder op juridisch en vermogensbeheer gebied – realiseren wij voor en samen met pensioenfondsen concrete inzichten en oplossingen.

herorientatie-pensioenfonds

Benchmark pensioenregeling

Veel organisaties hechten aan een kwantitatief onderbouwde vergelijking van hun pensioenregeling met andere organisaties binnen of buiten hun eigen sector. Om deze reden zet Focus Orange jaarlijks één van de grootste marktonderzoeken op pensioenvlak in Nederland uit. Inmiddels nemen meer dan 150 organisaties deel aan dit onderzoek. Hieronder vindt u een aantal interessante uitkomsten vanuit het onderzoek van begin dit jaar.

Voorkeuren medewerkers

Pensioen is een belangrijke arbeidsvoorwaarde waarmee medewerkers in staat worden gesteld inkomen voor later op te bouwen. Werkgever, ondernemingsraad en vakorganisaties discussieren en beslissen over de wijze waarop de inhoud en uitvoering van de pensioenregeling vorm moet krijgen. En dat is goed. Maar wat vaak ontbreekt is de mening van de medewerkers zelf. Met als argument dat pensioen te ingewikkeld is.

Pensioen is echter in toenemende mate een verantwoordelijkheid van de medewerker zelf geworden. De mening van de medewerker kan belangrijke inzichten bieden in medewerkersvoorkeuren, verschillen tussen medewerkersgroepen en mate van tevredenheid over de pensioenregeling. Focus Orange gebruikt hiervoor een online tool van Crunchr – genaamd Preference – die eenvoudig te bedienen is en binnen vier weken tot relevante inzichten leidt.

Pensioenscan

Steeds meer werknemers willen voor hun pensioeninzicht graag bij de hand genomen worden door hun werkgever. Werkgevers die dit daadwerkelijk oppakken, merken dat deze persoonlijke voorlichting echt een schot in de roos is. Vaak beginnen zij deze gesprekken met werknemers die niet al te ver meer van hun pensioendatum zitten.

Wat daarbij natuurlijk helpt, is een tool die alle pensioenen van een werknemer bij elkaar optelt en er één totaalplaatje van maakt (zowel in bruto als netto bedragen). En die ook laat zien wat de effecten zijn van beslissingen om (delen van) het pensioen te vervroegen, uit te stellen, anders te verdelen (hoog-laag) etc. Hiermee ziet een werknemer direct wat het effect is van bv. 3 jaar eerder stoppen dan de AOW-leeftijd of toch nog een jaartje langer doorwerken. De werknemer inzicht geven in het effect van dit soort beslissingen helpt in een goede planning, zowel voor de werknemer zelf als ook van de werkgever. Beide partijen weten waar zij naar toe moeten werken.

Pensioenscan-2

Met de pensioenscan krijgen werknemers direct inzicht in de (on)mogelijkheden van hun pensioen. De pensioenscan combineert alle mogelijke pensioenen van een werknemer in een helder overzicht, inclusief de AOW uitkering en een eventueel nabestaandenpensioen. Verschillende ‘interventies’ kunnen worden doorgerekend zoals eerder met pensioen, uitruil partnerpensioen en hoog-laag constructie. De resultaten worden per jaar en per maand, zowel bruto als netto, doorgerekend en visueel weergegeven zodat meteen duidelijk is wat de gevolgen zijn.

Onze klanten

Al meer dan 150 organisaties gebruiken onze inzichten en ondersteuning om de impact van hun personeelsbeleid te vergroten.​

Resultaat

Het is resultaat is een toekomstbestendige en moderne pensioenuitvoerder, die tegen concurrerende kosten de pensioenregeling van uw medewerkers op een kwalitatief hoog niveau uitvoert.

Benieuwd naar wat wij voor u kunnen betekenen? Neem contact op met:

Ronald Doornbos

  • 06 50 89 18 44