Een consistente en evenwichtige bestuurdersbeloning

Vraagstuk

De rol van de Raad van Commissarissen als werkgever van de bestuurders wordt steeds complexer. Het beloningspakket moet competitief zijn, maar ook aansluiten bij interne verhoudingen en maatschappelijke opvattingen. Hoe komen we toe een evenwichtig beleid dat past bij de cultuur en dynamiek van de organisatie?

oplossing-bestuurdersbeloning-1
oplossing-bestuurdersbeloning-2

Onze aanpak

Focus Orange werkt vanuit de visie dat de werkgeversrol breder is dan benoemen en belonen van bestuurders, maar ook gaat over onderlinge samenwerking, beoordeling en ontwikkeling. De basis voor een beleid dat dit bevordert, vraagt om:

  • Inzicht in beloningscultuur en -structuur van de onderneming;
  • Analyse van interne beloningsverhoudingen en relevante externe bestuurdersbeloning-data;
  • Inventarisatie van de visie van alle betrokken partijen;
  • Toetsing op eisen vanuit wetgeving, governance code en maatschappelijke opvattingen.

Wij werken direct samen met commissarissen en bestuurders in een interactief proces om een beleid te ontwikkelen dat past bij de eigen organisatie. Wij toetsen het beleid op uitlegbaarheid en kunnen helpen om het beleid te beschrijven en te presenteren.

Resultaat

Een invulling van de rol van werkgever met een uitlegbaar beloningsbeleid dat goedgekeurd wordt door aandeelhouders en geaccepteerd door bestuur, medewerkers en maatschappij. Dit beleid kan als ankerpunt dienen voor het beloningsbeleid voor alle medewerkers van de organisatie.

Benieuwd naar wat wij voor u kunnen betekenen? Neem contact op met:

Lotte Vermeij

  • 06 53622332

Onze oplossingen

Ons advies is doelgericht. In onze oplossingen komen verschillende expertisegebieden samen. Ze richten zich op de strategische toegevoegde waarde van werkgeverschap en uitvoering door pensioenfondsen.