Controle over de factor arbeid

Vraagstuk

Arbeidskosten, goed voor 60% tot 80% van de direct beïnvloedbare kosten, blijken moeizaam in lijn te brengen met het verdienmodel en de strategische ontwikkeling. Het kost moeite om daarmee steeds de juiste capaciteiten en competenties aan te trekken. Hoe krijgt de Raad van Commissarissen het benodigde inzicht om effectief toezicht te kunnen houden op de risico’s en kansen van de factor arbeid?

oplossing-factor-arbeid-1
oplossing-factor-arbeid-2

Onze aanpak

Focus Orange werkt samen met de directie en commissarissen om de personeelsstrategie meetbaar te maken en om kwantitatief te beoordelen of die voldoet aan de uitgangspunten van de ondernemingsstrategie. Daartoe:

  • Analyseren we de personeelsimplicaties van de ondernemingsstrategie en toetsen we of de personeelsstrategie die implicaties adresseert;
  • Leggen we vanuit de personeelsstrategie concrete en meetbare organisatie- en HR-doelen vast;
  • Kennen we die doelen prioriteit toe aan de hand van de organisatiestrategie;
  • Helpen we de Raad van Commissarissen met regelmatige rapportages en begeleiden we namens hen de directie van de organisatie in de uitvoering.

Resultaat

De commissarissen hebben controle over de factor arbeid, door direct inzicht in de wijze waarop de organisatie preventief risico’s adresseert en de inzet van haar medewerkers tot competitief voordeel maakt.

Benieuwd naar wat wij voor u kunnen betekenen? Neem contact op met:

Camiel Selker

  • 06 21179236

Onze oplossingen

Ons advies is doelgericht. In onze oplossingen komen verschillende expertisegebieden samen. Ze richten zich op de strategische toegevoegde waarde van werkgeverschap en uitvoering door pensioenfondsen.