(Her-)ontwerp van de pensioenregeling

Vraagstuk

Een pensioenregeling vraagt geregeld aandacht. Omdat u er nog geen heeft en een regeling wilt optuigen. Of omdat meerdere pensioenregelingen moeten worden samengevoegd. Omdat de pensioenregeling niet meer van deze tijd is, of niet goed past binnen het geheel van arbeidsvoorwaarden. Omdat accountingregels pijn doen of omdat de kosten bij het verlengen/voortzetten van de huidige pensioentoezegging onevenredig stijgen.

oplossing-pensioenregeling-1

Onze aanpak

Focus Orange begeleidt bedrijven bij invoering of aanpassing van hun pensioenregeling(en) door:

  • Inventarisatie van wensen en criteria;
  • Toetsing aan de markt aan de hand van onze jaarlijkse pensioenbenchmark;
  • Inzicht in kosten, risico’s en verwachte pensioenuitkomst van de verschillende alternatieve regelingen;
  • Stakeholdermanagement, dat essentieel is om de wijziging of invoering van de pensioenregeling te doen slagen;
  • Begeleiding van de communicatie naar uw werknemers.

Resultaat

Een pensioenregeling die toekomstbestendig is en aansluit bij de eisen en wensen van alle stakeholders, nadat een onderhandelingsproces met (vertegenwoordiging van) de werknemers naar tevredenheid is afgerond.

Benieuwd naar wat wij voor u kunnen betekenen? Neem contact op met:

Kevin Weltevreden

  • 06 28 72 32 28

Onze oplossingen

Ons advies is doelgericht. In onze oplossingen komen verschillende expertisegebieden samen. Ze richten zich op de strategische toegevoegde waarde van werkgeverschap en uitvoering door pensioenfondsen.