Invulling geven aan de personeelsstrategie

Vraagstuk

Nadat de organisatiestrategie is geconcretiseerd naar consequenties voor personeel en organisatie, wordt ontwerp van en uitvoering op de verschillende HR-deelgebieden (her)ingericht. Hoe bepalen we prioriteit en volgorde? En hoe zorgen we voor een consistente vertaalslag op alle deelgebieden?

oplossing-invulling-personeelsstrategie1

Onze aanpak

Focus Orange opereert als HR-architect in overleg met de HR-directeur en het team van specialisten en:

  • Stelt eisen op voor HR-deelgebieden als beloning, pensioen, recruitment, performance management, opleiding en ontwikkeling;
  • Toetst aan de hand van die eisen de samenhang en consistentie van de beoogde herontwikkeling van programma’s en processen;
  • Maakt een impact-analyse van de beoogde veranderingen in de verschillende programma’s en processen, om volgorde en prioriteit te kunnen bepalen;
  • Ondersteunt als projectmanager en specialist een soepele en breed gedragen besluitvorming door HR, management en medewerkers.

Resultaat

De HR-organisatie beschikt over een raamwerk voor consistente herontwikkeling en een planning voor de implementatie. Het raamwerk biedt inzicht in de bijdrage van HR-programma’s aan de realisatie van de bedrijfsstrategie, maakt de rol van HR beter uit te leggen en zorgt voor draagvlak en grotere betrokkenheid.

Benieuwd naar wat wij voor u kunnen betekenen? Neem contact op met:

Marloes Weerts

  • 06 11056744

Onze oplossingen

Ons advies is doelgericht. In onze oplossingen komen verschillende expertisegebieden samen. Ze richten zich op de strategische toegevoegde waarde van werkgeverschap en uitvoering door pensioenfondsen.