Van inzet naar duurzaam inzetbaar

Vraagstuk

Organisaties en hun businessmodellen ontwikkelen zich in hoog tempo. Hoe helpen we medewerkers om mee te komen of om stappen kunnen zetten naar alternatieve functies of carrièrepaden? En hoe zorgen we dat hun ontwikkeling nu en straks aansluit op de behoeften van de organisatie?

oplossing-duurzaam-inzetbaar1

Onze aanpak

Focus Orange toetst de inzetbaarheid van (categorieën van) medewerkers op basis van zorgvuldige data-analyse. Op basis daarvan bepalen wij:

  • Huidige en toekomstige knelpunten in alle segmenten en niveaus van de organisatie;
  • Aard van elk knelpunt: fysiek, mentaal, competenties of financieel;
  • Welke capaciteiten en middelen de onderneming vanuit haar belang kan en wil bieden;
  • Hoe medewerkers gestimuleerd kunnen worden om zelf verantwoordelijkheid te nemen voor hun ontwikkeling en inzetbaarheid;
  • Doelgerichte oplossingen die passen bij de organisatie en verschillende groepen medewerkers. We kunnen acute problemen helpen oplossen, met het oog gericht op structurele optimalisering van de inzetbaarheid. En wij helpen medewerkers te betrekken bij de invulling, invoering en uitvoering van die programma’s.

Resultaat

De onderneming beschikt over gefundeerde, meetbare en toegesneden oplossingen om de inzetbaarheid van medewerkers te verduurzamen. Die oplossingen dragen bij aan de (toekomstige) organisatiestrategie, spelen in op de wensen en behoeftes van medewerkers en worden door de hele organisatie begrepen en gedragen.

Benieuwd naar wat wij voor u kunnen betekenen? Neem contact op met:

Marloes Weerts

  • 06 11056744

Onze oplossingen

Ons advies is doelgericht. In onze oplossingen komen verschillende expertisegebieden samen. Ze richten zich op de strategische toegevoegde waarde van werkgeverschap en uitvoering door pensioenfondsen.