Inzicht in loonkosten

Vraagstuk

Complexe arbeidsvoorwaarden met veel verschillende elementen belemmeren het overzicht dat nodig is bij introductie of aanpassing van het pakket. Welke arbeidsvoorwaarden bieden we, wat betaalt de werkgever ervoor en hoe waardeert de werknemer ze? En hoe concurrerend is het geboden arbeidsvoorwaardenpakket?

oplossing-inzicht-loonkosten-1

Onze aanpak

Focus Orange creëert het benodigde inzicht door:

  • Inventarisatie van huidige arbeidsvoorwaarden, eventueel aangevuld met een marktvergelijking op basis van beschikbare benchmark data;
  • Berekening van huidige waarde en kosten van de verschillende arbeidsvoorwaarden met behulp van een kwantitatief model, en doorrekening op basis van toekomstscenario(’s);
  • Vergelijking van kosten en waarde van de verschillende arbeidsvoorwaardelijke elementen, en kwantitatieve inventarisatie van de mogelijkheden voor uitruil tussen bijvoorbeeld pensioen, vakantiedagen, opleiding of bonusregeling.

Resultaat

Volledig inzicht in de huidige arbeidsvoorwaarden en beschikking over een tool waarmee een aantrekkelijk, concurrerend en kosteneffectief pakket kan worden samengesteld. Dit kan als startpunt dienen voor de constructie van een nieuw pakket en onderhandelingen met OR of vakbonden.

Benieuwd naar wat wij voor u kunnen betekenen? Neem contact op met:

Marloes Weerts

  • 06 11056744

Onze oplossingen

Ons advies is doelgericht. In onze oplossingen komen verschillende expertisegebieden samen. Ze richten zich op de strategische toegevoegde waarde van werkgeverschap en uitvoering door pensioenfondsen.