Inzicht in de personeelsimplicaties van de organisatiestrategie

Vraagstuk

In dynamische, snel veranderende markten staan organisaties voor de essentiële vraag hoe ze daadwerkelijk de benodigde capaciteiten en competenties ontwikkelen of aantrekken die nodig zijn om de strategie uit te voeren. En als er nu of naar de toekomst knelpunten zijn, wat er dan nodig is om die op te ruimen. Het ontbreken van de juiste mensen is immers de grootste remmende factor op de uitvoering van de strategie.

oplossing-inzicht-personeelsimplicaties1

Onze aanpak

Wij begeleiden u in het valideren en analyseren van de benodigde data en, op basis van die analyse, met de beantwoording van drie kernvragen:

  • Is het personeelsbestand in staat om de strategie uit te voeren, op welke onderdelen is ontwikkeling of werving van nieuwe competenties nodig?
  • Wat is de meest effectieve manier om de benodigde competenties en capaciteiten aan te trekken?
  • Is het mogelijk om zelfstandig de benodigde competenties te ontwikkelen en zo ja, tegen welke kosten en op welke termijn?

Resultaat

Voor het topmanagement van de organisatie is kwantitatief inzichtelijk hoe de factor arbeid past in de strategie-executie. Voor het HR-management zijn de prioriteiten helder en meetbaar, zodat interventies gericht kunnen worden op het oplossen van de grootste knelpunten.

Benieuwd naar wat wij voor u kunnen betekenen? Neem contact op met:

Camiel Selker

  • 06 21179236

Onze oplossingen

Ons advies is doelgericht. In onze oplossingen komen verschillende expertisegebieden samen. Ze richten zich op de strategische toegevoegde waarde van werkgeverschap en uitvoering door pensioenfondsen.