Een meetbare personeelsstrategie

Vraagstuk

Een onderscheidende personeelsstrategie geeft competitief voordeel: met de gegeven middelen kan meer talent worden ingezet en meer groeipotentieel worden gerealiseerd. Hoeveel zetten we in op beloning en hoeveel op zaken als (werkgevers)imago, talentontwikkeling of werkomgeving? En hoe kunnen we meten of die inzet de strategische doelen optimaal dient?

oplossing-meetbare-personeelsstrategie-1

Onze aanpak

Focus Orange helpt om de personeelsstrategie meetbaar te maken en om kwantitatief te beoordelen of die voldoet aan de uitgangspunten van de ondernemingsstrategie. Daartoe:

  • Analyseren we de personeelsimplicaties van de ondernemingsstrategie en toetsen we of de personeelsstrategie die implicaties adresseert;
  • Leggen we vanuit de personeelsstrategie concrete en meetbare organisatie- en HR-doelen vast;
  • Kennen we die doelen prioriteit toe aan de hand van de organisatiestrategie.

Wij adviseren en ondersteunen bij interventies in de verschillende HR-domeinen, waar doelen onvoldoende worden gerealiseerd. De organisatie kan zelf de resultaten meten en analyseren met behulp van de intuïtieve softwareoplossing Crunchr.

Resultaat

De organisatie heeft een gekwantificeerd inzicht in de impact van menselijk kapitaal op de organisatiestrategie en weet waar zij gerichte interventies moet plegen om bij te dragen aan het behalen van de organisatiedoelstellingen.

Benieuwd naar wat wij voor u kunnen betekenen? Neem contact op met:

Camiel Selker

  • 06 21 17 92 36

Onze oplossingen

Ons advies is doelgericht. In onze oplossingen komen verschillende expertisegebieden samen. Ze richten zich op de strategische toegevoegde waarde van werkgeverschap en uitvoering door pensioenfondsen.