Pre-deal inventarisatie risico's en kosten van arbeid

Vraagstuk

In aanloop naar een overname, fusie of splitsing hebben organisaties inzicht nodig in huidige en toekomstige arbeidskosten. Een due diligence onderzoek biedt de benodigde inzichten. De verborgen kosten van met name pensioen en langetermijnbeloning zijn essentieel. Dat geldt ook voor de implicaties en risico’s van bijvoorbeeld functiehuis of talent- en performanceprogramma’s voor de toekomst.

oplossing-predeal-1
oplossing-predeal-2

Onze aanpak

Focus Orange creëert het benodigde inzicht voor koper of verkoper door:

  • Inventarisatie van bestaande arbeidsvoorwaarden van werknemers die overgaan en een gap-analyse met de beoogde geharmoniseerde arbeidsvoorwaarden;
  • Identificatie van alle risico’s en hun impact op de (ver)koopprijs, met betrekking tot zowel schulden vanuit het verleden, als toekomstige (extra) personeelskosten;
  • Verkenning van mogelijke carve-out of andere overgangsproblemen en ontwerp van oplossingen daarvoor;
  • Inventarisatie van overige HR-aspecten zoals gevolgen voor functiehuis en talent- en performancemanagement en opstellen van een plan voor de aanpak daarvan.

In vervolg op de beslissingen die hierop genomen worden, ondersteunen wij bij het opstellen van een overleg- en communicatieplan om relevante stakeholders bij de transitie en het harmonisatieproces post-deal te betrekken.

Resultaat

Volledig inzicht in arbeidsvoorwaardelijke kosten en risico’s en hun impact op de (ver)koopprijs, als basis voor effectieve (prijs)onderhandelingen en/of een verantwoorde beslissing over een fusie, overname of splitsing en bijbehorend harmoniseringsproces.

Benieuwd naar wat wij voor u kunnen betekenen? Neem contact op met:

Eko Loijenga

  • 06 15455470

Onze oplossingen

Ons advies is doelgericht. In onze oplossingen komen verschillende expertisegebieden samen. Ze richten zich op de strategische toegevoegde waarde van werkgeverschap en uitvoering door pensioenfondsen.