Strategische heroriëntatie pensioenfonds

Vraagstuk

Werkgevers en pensioenfondsbesturen staan voor de vraag of de uitvoering van ‘hun’ pensioentoezeggingen efficiënt is in het licht van groeiende regeldruk en aangescherpte eisen. Is het governance model houdbaar? Is de uitvoeringsvorm kostenefficiënt? En hoe beoordelen we dat naar de toekomst toe?

oplossing-herorientatie-1

Onze aanpak

Focus Orange begeleidt het pensioenfonds bij een strategische heroriëntatie door:

  • Inventariseren van sterkten, zwakten en risico’s van het pensioenfonds;
  • In kaart brengen van de beschikbare uitvoeringsopties als APF, PPI of verzekeren, met de kosten, kwetsbaarheden en governancemodellen die daarbij horen;
  • Vaststellen van criteria en randvoorwaarden voor een duurzame strategie;
  • Borgen van rol en betrokkenheid van alle betrokken partijen door actief stakeholdermanagement.

Als onafhankelijk adviseur challengen wij het pensioenfondsbestuur, scheiden wij emotie van ratio en helpen wij sturen om beslissingen te nemen en door te pakken.

Resultaat

Inzicht in het hele spectrum van pensioenuitvoering en de kwaliteit die verschillende opties bieden, op basis waarvan een minimaal gelijkwaardig pensioenresultaat voor deelnemers tegen acceptabele risico’s gerealiseerd kan worden. Afhankelijk van de situatie kan dit worden bereikt door veranderingen in het bestaande fonds of door overdracht naar een alternatieve pensioenuitvoerder.

Benieuwd naar wat wij voor u kunnen betekenen? Neem contact op met:

Myrthe Oosterhout

  • 06 29208008

Onze oplossingen

Ons advies is doelgericht. In onze oplossingen komen verschillende expertisegebieden samen. Ze richten zich op de strategische toegevoegde waarde van werkgeverschap en uitvoering door pensioenfondsen.