Kortingsdreiging blijft bij overgang van gesloten fonds naar APF

Gesloten pensioenfondsen kunnen onderdak zoeken bij een apf. Ronald Doornbos en Paulien Siegman waarschuwen dat een dreigende korting daarmee niet van de baan is.

Vaker dan vroeger zien we dat werkgevers de uitvoeringsovereenkomst met het pensioenfonds niet verlengen. Bijvoorbeeld omdat voor de toekomst is gekozen voor een beschikbare­premieregeling. Daarmee wordt het pensioenfonds een gesloten pensioenfonds: de opgebouwde pensioenen blijven achter zonder verdere nieuwe opbouw. Als de beleidsdekkingsgraad bij het gesloten fonds lager is dan circa 104% moet het fonds binnen een door DNB te stellen termijn de pensioenverplichtingen verzekeren bij een verzekeraar of overdragen naar een pensioenfonds of verzekeraar. Dit vloeit voort uit artikel 150 uit de Pensioenwet.

Wil een pensioenfonds de pensioenen overdragen naar een ander pensioenfonds met een hogere dekkingsgraad, dan zal de dekkingsgraad moeten worden opgehoogd naar de dekkingsgraad van het ontvangende fonds. Dit kan gepaard gaan met grote kortingen van de over te dragen pensioenen. Gaan de pensioenen naar een verzekeraar, dan zal dit niet anders zijn. Een algemeen pensioenfonds (apf) lijkt hier de oplossing, zoals ook Jop Versteegt onlangs opperde. Immers, bij de start van een eigen kring, of een nieuw in te richten ­ nog lege ­ multi­cliënt (gedeelde) kring bij een apf, lijkt op moment van overgang een korting niet nodig, omdat de over te dragen pensioenen niet gelijk hoeven te worden getrokken met het ontvangende fonds. Is een apf dus de oplossing voor gesloten fondsen met een (hele) lage dekkingsgraad?

Lees hier het volledige artikel van Pensioen Pro.

Geschreven door

Ronald Doornbos is partner en medeoprichter van Focus Orange en leid de pensioenpraktijk. Met een achtergrond als econometrist en actuaris heeft hij veel ervaring opgedaan als adviseur van grote ondernemingen en als (certificerend) actuaris van een groot aantal pensioenfondsen in Nederland.

Populaire berichten

Deel dit artikel

Share on linkedin
Share on twitter
Share on facebook
Scroll naar top