Pensioenregeling naar 68: noodzaak of kans?

Eind 2016 is bekend geworden dat de pensioenrichtleeftijd met ingang van 1 januari 2018 verder omhoog gaat van 67 naar 68 jaar. De aanleiding hiertoe is de stijging van de gemiddelde levensverwachting volgens het CBS. Wat betekent dit voor organisaties en werknemers?

Een verhoging van de pensioenrichtleeftijd betekent dat vrijwe alle werkgevers in Nederland hun pensioenregeling voor het einde van dit jaar weer moeten aanpassen. Dat is dus werk aan de winkel! Natuurlijk kan dat door het oplappen van de regeling en met zo min mogelijk verandering. Maar als er tóch aanpassingen nodig zijn, kan de gelegenheid benut worden om nog eens goed te kijken naar pensioen binnen het totale pakket aan arbeidsvoorwaarden. Wanneer de pensioenpremie door deze maatregel omlaag kan, komt daarvoor immers meer geld beschikbaar.

Versobering van pensioen
De verhoging van de pensioenrichtleeftijd betekent een verdere versobering van de pensioenopbouw. De Belastingdienst past de maximale opbouwpercentages voor eind- en middelloonregelingen niet aan, maar het pensioen gaat wel een jaar later in dan nu het geval is. Handhaving van de pensioenrichtleeftijd op 67 is mogelijk, maar dan zal een lager opbouwpercentage gelden. Voor beschikbare premieregelingen geldt dat de maximale opbouw (premiestaffels) wordt verlaagd, omdat de ingelegde premies langer kunnen renderen. Voor de meeste werkgevers betekent het dus dat ze aan de slag moeten.

Lees hier het volledige artikel  van Jessica Rehe en Ronald Doornbos.

Geschreven door

Ronald Doornbos is partner en medeoprichter van Focus Orange en leid de pensioenpraktijk. Met een achtergrond als econometrist en actuaris heeft hij veel ervaring opgedaan als adviseur van grote ondernemingen en als (certificerend) actuaris van een groot aantal pensioenfondsen in Nederland.

Populaire berichten

Deel dit artikel

Share on linkedin
Share on twitter
Share on facebook
Scroll naar top