Stijging pensioenrichtleeftijd eerder dan verwacht

Per 1 januari 2018 zal de pensioenrichtleeftijd worden verhoogd van 67 naar 68. Oorspronkelijk werd deze aanpassing pas in 2020 verwacht. Sinds 2012 is de pensioenrichtleeftijd gekoppeld aan de gemiddelde levensverwachting. Het CBS heeft hiervan eind 2016 nieuwe prognoses gepubliceerd. Hieruit blijkt dat de aanpassing reeds in 2018 dient plaats te vinden. In 2017 zult u dus al actie moeten nemen om uw pensioenregeling tegen het licht te houden en waar nodig aanpassingen te doen.

Huidige fiscale kaders Het uitgangspunt voor een middelloontoezegging is een maximale pensioenopbouw op leeftijd 67 jaar van 1,875% van de pensioengrondslag per jaar (eindloon 1,657%). Voor de pensioenopbouw op basis van beschikbare premie, gelden maximale leeftijdsafhankelijke premiestaffels (die van deze maximale opbouw zijn afgeleid) gepubliceerd door de fiscus.

De door de Belastingdienst toegestane maximale opbouwpercentages worden niet aangepast als gevolg van de verhoging van de pensioenleeftijd, wel gaat het pensioen een jaar later in. Handhaving van de pensioenleeftijd van 67 is mogelijk, maar dan zal wel het opbouwpercentage voor een middelloonregeling moeten worden verlaagd (voor zover het huidige opbouwpercentage hoger ligt dan circa 1,75%). Hoe dan ook, in geval van daling opbouwpercentage óf stijging van de pensioenleeftijd naar 68, zullen de kosten van de inkoop van pensioen dalen. Bij beschikbare premieregelingen is het effect ook voor de deelnemers meer zichtbaar, de maximale door de overheid afgegeven premiepercentages per leeftijd zullen lager worden (nog niet gepubliceerd op moment van dit schrijven). De ingelegde premies kunnen immers een jaar langer renderen.

De aanpassing heeft alleen betrekking op nieuwe pensioenopbouw vanaf 1 januari 2018. Reeds opgebouwde pensioenen worden niet aangetast. Afhankelijk van de wensen en mogelijkheden bij de pensioenuitvoerder kan het opgebouwde pensioen wel actuarieel neutraal worden omgezet naar pensioenleeftijd 68.

Lees het volledige artikel hier.

De redactie van Focus Orange publiceert met regelmaat artikelen op het gebied van personeelstrategie, beloningen, duurzame inzetbaarheid, pensioen en people analytics. Contact opnemen met de redactie kan via redactie@focusorange.com.

Populaire berichten

Deel dit artikel

Share on linkedin
Share on twitter
Share on facebook
Scroll naar top