An attractive value proposition

Issue

In a tight talent market, a distinguishing proposition is required to attract the talent necessary for realising your strategy. What are those talents looking for, and how can we achieve an optimal proposition that fits the financial framework and principles of the organisation?

Our method

Focus Orange will help you compile an ‘Employee Value Proposition’ that includes both compensation and non-monetary elements like development, autonomy or challenge, and which, according to our Preference tool, should yield the highest possible appreciation from the employee. To that end:

  • Inventariseren we de voorkeuren van werknemers met betrekking tot hun ‘Total Rewards’-pakket;
  • Vertalen wij de ‘Employee Value Proposition’ in concrete ‘Total Rewards’-componenten en programma’s, die aansluiten bij de doelgroepen in termen van inrichting (wat), vorm (hoe) en communicatie (kanaal);
  • Bepalen we het beschikbare budget en optimaliseren wij daarbinnen door middel van een effectieve her-allocatie over de verschillende elementen;
  • Regisseren we een co-creatieproces waarin de prioriteiten van de onderneming en voorkeuren van medewerkers uitgewerkt worden in een optimaal gedifferentieerde propositie die breed gedragen wordt.

Result

The Employee Value Proposition and its translation into a consistent Total Rewards package is tailored to the organisation, properly communicated and widely supported. It optimally suits the preferences of employees, corresponds to the identity of the organisation and fits within the available budget.

Curious what we can do for you? Contact:

Raymond Welmers

  • 06 52791910

Our solutions

Our advice is target-oriented. Our solutions combine multiple areas of expertise. They are aimed at the strategic added-value of employment.