Ana

Ana Röell

Ana Röell

Associate Consultant | ADVISERING RVC | TOTAL REWARDS | PERSONEELSSTRATEGIE

Als associate consultant werk ik mee aan projecten in de brede zin van het woord, voornamelijk op het gebied van Total Rewards en Executive Compensation. Zo werk ik bijvoorbeeld aan het optimaliseren van arbeidsvoorwaarden, waaronder de beloningsstructuur, of aan opdrachten op het gebied van organisational design waarbij we kijken naar de (her)structurering van afdelingen en functies. Hiernaast breng ik graag ontwikkelingen rondom het werk in kaart, omdat de maatschappelijke relevantie van het werk mij interesseert.

Kenmerkend voor mij is dat ik het belangrijk vind het traject in een bredere context te plaatsen. Door mijn ervaringen bij publieke instellingen heb ik geleerd om veel verschillende partijen samen te brengen tot een geheel. Gedurende een adviestraject komt dit met de mening van verschillende stakeholders goed van pas. Ook probeer ik creatieve en abstracte ideeën om te zetten in concrete plannen.

Van jongs af aan ben ik geboeid door de wereld om ons heen, met name in de machtsstructuren en politieke besluitvorming. In mijn advieswerk behoud ik daarom ook graag de link met de maatschappij.